[Sofia .] Hayden Anthony Ilano [old english literature Book] TXT – Book or eBook

Sofia . ä 9 READ & DOWNLOAD

SiyaI want us to start anew Rei Bigyan mo ako ng pagkakataon na maipakita kung sino ang totoong ako pakiusap nito Sino nga ba ang totoong Hayden At bakit kahit anong pilit niyang talikuran ang pagmamahal niya rito ay pilit pa ring lumilingon ang puso ni.

CHARACTERS Hayden Anthony Ilano

Hayden Anthony Ilano

Wala akong pakialam sa opinyon nila o sa nakikita nila sa iyo Ang importante ay ang nakikita ng puso ko At ikaw lang ang nakikita ng puso ko Katulad ng ibang kababaihan ambisyon din ni Rei ang makapasok sa Stallion Riding Club sa pag asang naroon ang lal.

FREE DOWNLOAD ↠ E-book, or Kindle E-pub ä Sofia .

Aking makakasama niya habang buhay Ngunit ang natagpuan niya roon ay si Hayden Ilano ang lalaking unang nagpatibok ng kanyang puso Subalit mayroon itong maraming lihim na hindi alam ng iba Kasama na roon ang dahilan kung bakit hindi nito maaaring mahalin.


3 thoughts on “Hayden Anthony Ilano

  1. says:

    Not really liking the twist and turns of the story pero a great rin pa rin so farTo read of my reviews book news and updatesMain Blog Blushing GeekFacebook PageSubscribe to mailing list

  2. says:

    good

  3. says:

    cute ni hayden at rei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *