Download Misha Santoros epub ☆ Sofia .

Sofia . ☆ 2 Download

Go ang anupaman Kaya hindi na puwedeng makipag date si Rahya habang hindi pa naikakasal ang pinsang niya kay Misha Pero tuluyang lumala ang relasyon ng mga ito Dahil doon ay nadamay ang project nila sa Stallion shampoo Iyon pa naman ang magiging passport niya.

Review ↠ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ☆ Sofia .

Misha Santoros

Isang babae lang ang 'di mawawala sa isip ko That's you Si Rahya ang kanyang pinsang si Rome at ang nobyo nitong si Misha ang tatlong pinakamahalang tao sa kanilang kompanya Atas ng kanyang lolo na may ari ng kompanya na alalayan niya si Rome Business muna ba.

Characters Misha Santoros

Sa pagpasok ng Stallion IslandIsa lang ang paraan para magkasundo ang mga ito turuan niya si Misha na maging perfect boyfriend sa pinsan niyaPero habang ginagawa niya iyon unti unti siyang nahuhulog kay Misha Siya na ang nagiging perfect girlfriend para dito.


3 thoughts on “Misha Santoros

  1. says:

    Great

  2. says:

    Not so good

  3. says:

    dsasdasdasdasdasd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *