(Pdf / Kindle ePUB) آزاده خانم ونویسنده‌اش یا آشویتس خصوصی دکتر شریفی ↠ Reza Baraheni – mzines.co.uk

Reza Baraheni ↠ 0 characters

یسنده‌ای به نام دکتر مجید شریفی و زنی به نا.

Free read آزاده خانم ونویسنده‌اش یا آشویتس خصوصی دکتر شریفی

آزاده خانم ونویسنده‌اش یا آشویتس خصوصی دکتر شریفی

آزاده خانم و نویسنده‌اش با عنوان فرعی آشوی.

characters î PDF, DOC, TXT or eBook ↠ Reza Baraheni

تس خصوصی دکتر شریفی روایت پست مدرن زندگی نو. 453 632


10 thoughts on “آزاده خانم ونویسنده‌اش یا آشویتس خصوصی دکتر شریفی

 1. says:

  با گذر سال‌ها دیگه جرات پیدا کردم که کتاب‌های بد و متوسط رو نیمه‌کاره رها کنم قدیم‌ها هی می‌گفتم «حالا تا این‌جاش خوندیم بقیه

 2. says:

  به سکوت آن که ما را به راه رویا می اندازد رنه رشار

 3. says:

  فکر می‌کنم مسئله‌ای که باعث شده عموم رمان معاصر ایران خوان‌ها و حتی به طور خاص براهنی خوان‌ها این یکی کتابش رو دوست نداشته باش

 4. says:

  یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیشکی نبود یه آقایی بود که واقعیت‌گرا بود خدا رحمتش کندیکی بود یکی نبود غیر از خدا هیشکی نبود یه آقایی بود که مدرن بود خدا رحمتش کند متن کتاب، ص 453کل رمان 632 صفحه‌ای بیشتر درباره‌ی همین جمله‌های فوق هست داستان دک

 5. says:

  رمان رو سالها پیش حسین پاینده معرفی کرد به عنوان یکی از آثار به قول خودش خصیصه نمای پسامدرن ایرانیعلاقۀ من به رضا براهنی با نقدهاش شروع شد و از شعرهاش عبور کرد و به رمان هاش رسید بعد از خواندن سه رمان رسیدم به آزاده خانم البته همو

 6. says:

  من جنون دارم صبح ساعت چهار با تو دور پارک فرح می‌‌دوم و منتظر می‌شوم تا بیایند و من و تو را ببرند در سال ٣٣ اعدام کنند گاهی هم به

 7. says:

  در عصرگاه دو شنبه ی بیست و یکم اسپند 1396 خورشیدی – پنج عصر؛ بله

 8. says:

  خواندن رمان‌های پست‌مدرنیستی، ازآن‌جاکه ساخت‌شکنی و هنجار

 9. says:

  روح نمور بازار از زیر پوستش نشت می کردتلویزیون مخزن همه ی داها و روایت های جهان بودهمه هوا می خواستند جمع می شدند دور آن سوراخ، س

 10. says:

  برای این‌که خواننده‌ی متن نویسنده‌ی متن بشود، نویسنده‌ی اول می‌بایست چیزهایی را در متن اثر خود مخفی کرده باشد در ثانی نویسنده‌ی بعدی می‌بایست اثر را به صورت تنظیم‌نشده دریافت می‌کرد تا به صورت خواننده و نویسنده‌ی لایق بع

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *