Germaine Yia ( Kindle ePUB Pdf ) Nasaan si Kuya Emil?

Germaine Yia Ô 5 review

This is a story about a young boy and his teenage cousin Emil Join him in an exciting adventure as he discovers that though a person may undergo physical and personal.

review ☆ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ô Germaine Yia

Nasaan si Kuya Emil?

Ity changes while growing up there are important things that remain in one’s heartNasaan si Kuya Emili ay isang kuwento tungkol sa isang batang lalaki at ang kanyan.

characters Nasaan si Kuya Emil?

G binatang pinsan na si Emil Samahan siya sa pagtuklas na kahit na magbago ang isang tao pag tumanda ay meron paring mga mahalagang bagay na nananatili sa puso ng isa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *