[ Pdf ] Trans Erkek ☆ Aras Güngör

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Download ´ E-book, or Kindle E-pub ¾ Aras Güngör

Nmış ilk Türkçe kitap olma özelliğini taşıyan kitap trans erkeklikle ilgili Türkçe kaynak sıkıntısını da kırmayı amaçlıyorKitabın Tennur Baş’a ait kapak tasarımında transerkeklerin hangi terimlerle yaftalandıklarınaetiketlendiklerine dikkat çekilmişKitap Türkiye’deki tüm LGBT derneklerinin ofislerinden ücretsiz olarak edinilebilir Kitabın önsözünden“Trans erkekler sosyal tıbbi ve hukuki süreçlerini ailelerine açılma yollarını genellikle internet üzerinden kurdukları ağlar yoluyla birbirleriyle paylaşıyorlar Ancak bu ağ oldukça dar bir çerçevede dışarıya kapalı bir şekilde kişiselleşiyor ve ne yazık ki bilgi belli bir grubun kullanım alanı dışına çıkamıyor Bilgilenme sürecinin bu denli küçük gruplarda olması bir yandan trans erkeklerin erkeklik algılarının sarsılmaz yapısı ile diğer yandan görünürlüğün trans erkekler için yaşam alanlarına ciddi bir tehdit olarak algılamasından kaynaklanıyor Diğer yandan bu iletişime dahil olabilen “şanslı” azınlığın dışında kalan; örneğin taşrada yaşayan sosyo ekonomik koşullar ve kültürel kodl. Search for the White Moon paylaşıyorlar Ancak bu ağ oldukça dar bir çerçevede dışarıya kapalı bir şekilde kişiselleşiyor ve ne yazık ki bilgi belli bir grubun kullanım alanı dışına çıkamıyor Bilgilenme sürecinin bu denli küçük gruplarda olması bir yandan trans erkeklerin erkeklik algılarının sarsılmaz yapısı ile diğer yandan görünürlüğün trans erkekler için yaşam alanlarına ciddi bir tehdit olarak algılamasından kaynaklanıyor Diğer yandan bu iletişime dahil olabilen “şanslı” azınlığın dışında kalan; örneğin taşrada yaşayan sosyo ekonomik koşullar ve kültürel kodl.

Read Trans Erkek

Trans Erkek

Ar nedeniyle bu iletişim ağından haberdar olamayan trans erkekler her gün bunalım eşiklerinde mutsuz umutsuz bir bekleyiş içinde hayatlarının dökümünü yapıyorlarKabaca Türkiye’de 15 yıllık tarihi olan örgütlü LGBT hareket içersinde de trans erkekler iktidar ve hiyerarşi duvarlarına çarpabiliyorBizler aynı yaşta iki çocukken birimiz “amcalara pipini göster” diye misafir odalarına çağırıldık diğerimiz eteğini açtı diye arka odalara kapatıldık Büyüdüğümüzde birimiz misafir odalarından bunalıp sokak kapısından çıktı diğerimiz üstüne kapatılan kapının kilidini bile açamadı Sistem biyolojik farklılığımızı böyle sınıflandırdı ve bizi böyle ayrıştırdı Zor da olsa o kapıları kırarak dışarı çıkan ve şimdilerde “LGBT hareket” olarak adlandırabildiğimiz çevre içinde transların görünürlüğünü arttırmasının bir işareti olarak bu kitap şu an elinizde”Kitabı Ankara’da Pembe Hayat ve Kaos GL’den İstanbul’da İstanbul LGBTT Lambdaistanbul ve SPoD’dan İzmir’de Siyah Pembe Üçgen’den Diyarbakır’da Hebûn LGBT’den edinebilirsiniz. Breaking into Information Security: Learning the Ropes 101 pipini göster” diye misafir odalarına çağırıldık diğerimiz eteğini açtı diye arka odalara kapatıldık Büyüdüğümüzde birimiz misafir odalarından bunalıp sokak kapısından çıktı diğerimiz üstüne kapatılan kapının kilidini bile açamadı Sistem biyolojik farklılığımızı böyle sınıflandırdı ve bizi böyle ayrıştırdı Zor da olsa o kapıları kırarak dışarı çıkan ve şimdilerde “LGBT hareket” olarak adlandırabildiğimiz çevre içinde transların görünürlüğünü arttırmasının bir işareti olarak bu kitap şu an elinizde”Kitabı Ankara’da Pembe Hayat ve Kaos GL’den İstanbul’da İstanbul LGBTT Lambdaistanbul ve SPoD’dan İzmir’de Siyah Pembe Üçgen’den Diyarbakır’da Hebûn LGBT’den edinebilirsiniz.

Download ´ E-book, or Kindle E-pub ¾ Aras Güngör

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği Trans Erkek Kadından Erkeğe Transeksüellerin Deneyimleri kitabını yayınladı Aras Güngör tarafından hazırlanan kitapta 8 trans erkek bireyin deneyimleri varGüngör kitabın hazırlanma fikrini önsözde “Türkiye’de ve dünyada hem LGBT hareket içinde hem de toplumsal alanda trans erkek görünürlüğünün bu denli az olması ve dahası medyada çok az rastladığımız trans erkek haberlerinin benim yaşamıma dokunduğu gibi başka insanların hayatlarında da önemli bir dönüm noktası olduğu inancıyla bu kitabı hazırlama fikri çıktı ortaya” diye anlatmaktaKitapta trans erkeklerin çocukluktan okul hayatına iş yaşantısından ailelerine hukuki süreçlerinden ameliyat süreçlerine ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını anlatıyorKitapta trans erkeklerin tıbbi süreçlerini Doçent Doktor Serdar Nasır anlatmış kitabın “trans geçiş süreci ve hukuka genel bakış” kısmını da Avukat Sinem Hun hazırlamışBilinen ilk trans erkek deneyimi Jake Bee Garland’ın kısa hayat hikayesine de yer veren kitapta trans sözlüğü de yer almaktaBu alanda yayınla.