eBook [گاهی دلم برای خودم تنگ میشود discipleship] Author محمدعلی بهمنی



10 thoughts on “گاهی دلم برای خودم تنگ میشود

 1. says:

  Sometimes I miss myself ‎MA Bahmanyتاریخ نخستین خوانش بیست و پنجم ماه سپتامب

 2. says:

  محمد علی بهمنی را با شعر کجا دنبال مفهومی برای عشق میگردی شناختم و هم

 3. says:

  تو را گم میکنم هر روز و پیدا می کنم هر شببدین سان خواب‌ها را با تو زیبا می کنم هر شب چنان دستم تهی گردیده از گرمای دست توکه این یخ

 4. says:

  آنچه من در این مجموعه دیدم این بود که بهمنی مضامین زیادی در دست داشته اما نتونسته در غزل اونها رو جفت و جور کنه افزون بر این بسی اشعار هست که تنها یک یا دو بیت با مضمون برجسته درش می توان یافت ولی باقی ابیات چنگی به دل نمی زنند و به عبارت بهتر بسیا

 5. says:

  گفتم«بدوم تا تو همه فاصله ها را»تا زودتر از واقعه گویم گله ها راچون آینه پیش تو نشستم که ببینیدر من اثر سخت ترین زلزله ها راپر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیستاز بس که گره زد به گره

 6. says:

  گاهی دلم برای خودم تنگ می ­شودوقتی حضور آینه کمرنگ می شودوقتی میانه­ ی بلوا سکوت دوست،در جان گوش­های کَرَم زنگ می­ شودگاهی که از پس تکرار بی­ سود لحظه ­ها،نجوای کوچیدن از قفس آهنگ می­ شودای

 7. says:

  تو از اول سلامت پاسخ بدرود با خود داشتاگرچه سحر صوتت جذبه‌ی داود با خود داشتبهشتت سبزتر از وعده‌ی شدّاد بود امابرایم

 8. says:

  1384دیرسالی است که در من جاریستعـاشقی نـقلی استمـراری اسـت

 9. says:

  از خانه بیرون می زنم اما کجا امشب شاید تو می خواهی مرا در کوچه ها امشب پشت ستون سایه ها روی درخت شب می جویم اما نسیتی در هیچ جا امشبمی دانم اری نیستی اما نمی دانم بیهوده می گردم بدنب

 10. says:

  احساس بهمنی در غزل هایش ستودنی استهر بار عزمی داشتم چیزی مرا از کار وا می

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DOWNLOAD ✓ PDF, DOC, TXT or eBook  محمدعلی بهمنی

خودم تنگ میشود آخرین برگ سفرنامه باران این استکه زمین چرکین است گاهی دلم برای مردها می سوزد گاهی دلم برای مردها می سوزد مرد بودن حقوق مرداندفاع از حقوق مردان حقوق زنان دفاع از حقوق زناندنیای زنانهمردهای همیشه خسته گاهی دلم برای خودم تنگ میشود گاهی دلم برای خودم تنگ میشود PDFEPUB برای خودم PDFEPUB گاهی دلم MOBI دلم برای خودم PDFEPUB Popular Books گاهی دلم برای خودم تنگ میشود By محمدعلی بهمنی This is very good and becomes the main topic to read the readers are very takjup and always take inspiration from the content ‫گاهی دلم واسه مردها میسوزه‬‎ YouTube عزیزانی که برای نحوه درآمد زایی از یوتوب نیاز به کمک دارند میتوانند از لینک زیر با من تماس تلفنی داشته باشند گاهی دلم برای خودم میسوزد گاهی دلم برای خودم میسوزد برای کسی که میتوانستم باشم و نشدم برای کار هایی که دوست داشتم انجام دهم ولی نتواتسم گاهی دلم برای خودم تنگ میشود گاهی دلم برای خودم تنگ میشود ازبس حضور ناب تو پررنگ میشود دنبال خویش هستم وپیدا نمی کنم من بودنم با تو هماهنگ می شود شاید ترا برای دلم افریده اند دل تنگ غیر به نیرنگ می شود؟ مرغ دلم که نغمه شیوا بلد نبود گاهی دلم برای خودم تنگ می شود گاهی دلم برای خودم تنگ می شود آینه دیروز از کنار آینه گذشتم ،نمی دونم چند وقت بود خودمو تو آینه نگاه نکرده بودمبرگشتم یکم دقیق شدم آره بازم خودم بودم فرقی نکردم،هنوزم خودمم پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند شهریار YouTube Enjoy the videos and music you love upload original content and share it all with friends family and the world on YouTube گاهی دلم برای خودم تنگ می شود گاهی دلم برای زمانی که نمی شناختمت تنگ می شود نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲ ساعت توسط لیلا من به جای رفتن پرواز می کنم من نه عاشق بودم و نه آلوده به افکار پلید من به دنبال نگاهـــــی بودم که مرا از پس گاهی دلم برای خودم تنگ میشود | خرداد ۱۳۸۶ گاهی دلم برای خودم تنگ میشود دلتنگی گاهی دلم برای خودم تنگ میشود دلتنگی مذهب شوخی سنگينی بود که محيط با من کرد و من سالها مذهبی ماندم بی آنکه خدايی داشته باشم نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۸۶۰۳۲۴ ساعت توسط مریم گاهي دلم براي خودم تنگ ميشود گاهی دلم برای خودم تنگ شود بهتر از این است که او را گم کنم فقط دعا كنيد قلم احساسم خشك نشود از كودكي عادتي ديرينه داشتم با نوشته هايم تمام اسباب بازي هايم كاغذ بود و قلم،اينك عشق ام. Refined Tastes from the content ‫گاهی دلم واسه مردها میسوزه‬‎ YouTube عزیزانی که برای نحوه درآمد زایی از یوتوب نیاز به کمک دارند میتوانند از لینک زیر با من تماس تلفنی داشته باشند گاهی دلم برای خودم میسوزد گاهی دلم برای خودم میسوزد برای کسی که میتوانستم باشم و نشدم برای کار هایی که دوست داشتم انجام دهم ولی نتواتسم گاهی دلم برای خودم تنگ میشود گاهی دلم برای خودم تنگ میشود ازبس حضور ناب تو پررنگ میشود دنبال خویش هستم وپیدا نمی کنم من بودنم با تو هماهنگ می شود شاید ترا برای دلم افریده اند دل تنگ غیر به نیرنگ می شود؟ مرغ دلم که نغمه شیوا بلد نبود گاهی دلم برای خودم تنگ می شود گاهی دلم برای خودم تنگ می شود آینه دیروز از کنار آینه گذشتم ،نمی دونم چند وقت بود خودمو تو آینه نگاه نکرده بودمبرگشتم یکم دقیق شدم آره بازم خودم بودم فرقی نکردم،هنوزم خودمم پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند شهریار YouTube Enjoy the videos and music you love upload original content and share it all with Transforming Students friends

CHARACTERS گاهی دلم برای خودم تنگ میشود

گاهی دلم برای خودم تنگ میشود

روز را ترجيح ميدهمميروم و ميدانم گاهی دلم برای مردها می سوزد گاهی دلم برای مردها می سوزد مرد بودن حقوق مرداندفاع از حقوق مردان حقوق زنان دفاع از حقوق زناندنیای زنانهمردهای همیشه خسته گاهی دلم برای خودم تنگ میشود گاهی دلم برای خودم تنگ میشود PDFEPUB برای خودم PDFEPUB گاهی دلم MOBI دلم برای خودم PDFEPUB Popular Books گاهی دلم برای خودم تنگ میشود By محمدعلی بهمنی This is very good and becomes the main topic to read the readers are very takjup and always take inspiration from the content ‫گاهی دلم واسه مردها میسوزه‬‎ YouTube عزیزانی که برای نحوه درآمد زایی از یوتوب نیاز به کمک دارند میتوانند از لینک زیر با من تماس تلفنی داشته باشند گاهی دلم برای خودم میسوزد گاهی دلم برای خودم میسوزد برای کسی که میتوانستم باشم و نشدم برای کار هایی که دوست داشتم انجام دهم ولی نتواتسم گاهی دلم برای خودم تنگ میشود گاهی دلم برای خودم تنگ میشود ازبس حضور ناب تو پررنگ میشود دنبال خویش هستم وپیدا نمی کنم من بودنم با تو هماهنگ می شود شاید ترا برای دلم افریده اند دل تنگ غیر به نیرنگ می شود؟ مرغ دلم که نغمه شیوا بلد نبود گاهی دلم برای خودم تنگ می شود گاهی دلم برای خودم تنگ می شود آینه دیروز از کنار آینه گذشتم ،نمی دونم چند وقت بود خودمو تو آینه نگاه نکرده بودمبرگشتم یکم دقیق شدم آره بازم خودم بودم فرقی نکردم،هنوزم خودمم پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند شهریار YouTube Enjoy the videos and music you love upload original content and share it all with friends family and the world on YouTube گاهی دلم برای خودم تنگ می شود گاهی دلم برای زمانی که نمی شناختمت تنگ می شود نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲ ساعت توسط لیلا من به جای رفتن پرواز می کنم من نه عاشق بودم و نه آلوده به افکار پلید من به دنبال نگاهـــــی بودم که مرا از پس گاهی دلم برای خودم تنگ میشود | خرداد ۱۳۸۶ گاهی دلم برای خودم تنگ میشود دلتنگی گاهی دلم برای خودم تنگ میشود دلتنگی مذهب شوخی سنگينی بود که محيط با من کرد و من سالها مذهبی ماندم بی آنکه خدايی داشته باشم نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۸۶۰۳۲۴ ساعت توسط مریم گاهي دلم براي خودم تنگ ميشود گاهی دلم برای خودم تنگ شود بهتر از این است که او را گم کنم فقط دعا كنيد قلم احساسم خشك نشود از كودكي عادتي ديرينه داشتم با نوشته هايم تمام اسباب بازي هايم كاغذ بود و قلم،اينك عشق امروز را ترجيح ميدهمميروم و ميدان. 1384 Deep Souths from the content ‫گاهی دلم واسه مردها میسوزه‬‎ YouTube عزیزانی که برای نحوه درآمد زایی از یوتوب نیاز به کمک دارند میتوانند از لینک زیر با من تماس تلفنی داشته باشند گاهی دلم برای خودم میسوزد گاهی دلم برای خودم میسوزد برای کسی که میتوانستم باشم و نشدم برای کار هایی که دوست داشتم انجام دهم ولی نتواتسم گاهی دلم برای خودم تنگ میشود گاهی دلم برای خودم تنگ میشود ازبس حضور ناب تو پررنگ میشود دنبال خویش هستم وپیدا نمی کنم من بودنم با تو هماهنگ می شود شاید ترا برای دلم افریده اند دل تنگ غیر به نیرنگ می شود؟ مرغ دلم که نغمه شیوا بلد نبود گاهی دلم برای خودم تنگ می شود گاهی دلم برای خودم تنگ می شود آینه دیروز از کنار آینه گذشتم ،نمی دونم چند وقت بود خودمو تو آینه نگاه نکرده بودمبرگشتم یکم دقیق شدم آره بازم خودم بودم فرقی نکردم،هنوزم خودمم پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند شهریار YouTube Enjoy the videos and music you love upload original content and share it all with Religion and Violence friends Those Good Gertrudes family and the world on YouTube گاهی دلم برای خودم تنگ می شود گاهی دلم برای زمانی که نمی شناختمت تنگ می شود نوشته شده در چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲ ساعت توسط لیلا من به جای رفتن پرواز می کنم من نه عاشق بودم و نه آلوده به افکار پلید من به دنبال نگاهـــــی بودم که مرا از پس گاهی دلم برای خودم تنگ میشود | خرداد ۱۳۸۶ گاهی دلم برای خودم تنگ میشود دلتنگی گاهی دلم برای خودم تنگ میشود دلتنگی مذهب شوخی سنگينی بود که محيط با من کرد و من سالها مذهبی ماندم بی آنکه خدايی داشته باشم نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۸۶۰۳۲۴ ساعت توسط مریم گاهي دلم براي خودم تنگ ميشود گاهی دلم برای خودم تنگ شود بهتر از این است که او را گم کنم فقط دعا كنيد قلم احساسم خشك نشود از كودكي عادتي ديرينه داشتم با نوشته هايم تمام اسباب بازي هايم كاغذ بود و قلم،اينك عشق امروز را ترجيح ميدهمميروم و ميدان. 1384

DOWNLOAD ✓ PDF, DOC, TXT or eBook  محمدعلی بهمنی

محمدعلی بهمنی uotes Author of گاهی دلم برای خودم تنگ می شود “دلم برای خودم تنگ می شود اگر چه نزد شما تشنه ی سخن بودم کسی که حرف دلش را نگفت من بودم دلم برای خودم تنگ می شود آری همیشه بی خبر از حال خویشتن بودم نشد جواب بگیرم سلام هایم را گاهی دلم برای خودم تنگ میشود گاهی دلم برای خودم تنگ میشود برای آنکسی که دروغ نمیگفت ُدلی را نمیشکست ُواهمه داشت از آزردن یک انسان ُنفرت داشت از ریا بی هیچ تعارفیُ هرآنچه چه دل تنگش میخواست میگفت ُحتی فحش میداد ُگاهی عربده میکشید ُگاهی قهر میکرد دانلود مداحی گاهی دلم میگیره از بس که از سید مجید بنی دانلود مداحی گاهی دلم میگیره از بس که سید مجید بنی فاطمه با کیفیت و به همراه عکس و متن آپ آهنگ گاهی دلم میگیره از بس که از سید مجید بنی فاطمه گاهی دلم برای مردها میسوزد گاهی دلم برای مردها می سوزد آنها ما را دوست دارند دوست داشتنی ساده و منطقی اصلا به نظر می رسد که دنیای مردانه همین طور است گه گاهی با خود اینگونه فکر می کنم که مرد بودن کار سختی است گاهی دلم تنگ می شود گاهـــی دلم برای باورهای گذشته ام تنگ میشود گاهــــــــــی دلم برای پاکیهای کودکانه ی قلبم میگیرد گاهی دلم از رهگذرانی که در این مسیـر بی انتها آمدند و رفتند ، خسته میشود گاهی دلم برای خودم تنگ میشود | خرداد ۱۳۸۶ گاهی دلم برای خودم تنگ میشود دلتنگی گاهی دلم برای خودم تنگ میشود دلتنگی مذهب شوخی سنگينی بود که محيط با من کرد و من سالها مذهبی ماندم بی آنکه خدايی داشته باشم نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۸۶۰۳۲۴ ساعت توسط مریم گاهی دلم برای خودم تنگ میشود | هفته چهارم تیر ۱۳۹۲ گاهی دستم به این زندگی نمی رود فقط گاهی دلم میخواهد مثل گذشته ها بخندم فقط گاهی دلم میخواهد با حسرت به دستهای قفل شده دیگران نگاه نکنم گاهی دلم برای خودم تنگ میشود گاهی دلم برای خودم تنگ میشود ازبس حضور ناب تو پر رنگ میشود دنبال خویش هستم وپیدا نمی کنم من بودنم با تو هماهنگ می شود شاید ترا برای دلم افریده اند دل تنگ غیر به نیرنگ می شود؟ مرغ دلم که نغمه شیوا بلد نبود با لحن گاهی love masterblogfacom گاهی دلم برای خودم تنگ میشود،گاهی دلم برای باور های گذشته ام تنگ میشود،گاهی دلم برای پاکی های کودکانه ی قلبم میگیرد،گاهی آرزو میکنم ای کاش دلی نبود تا تنگ گاهی دلم برای خودم تنگ میشود | شاعران نامی معاصر گاهی دلم برای. Sometimes I miss myself MA Bahmany 1991 1369 176 20 1377 176 9645563178 20