[نشانی‌ها Read online] epub By سیدعلی صالحی – Kindle ePUB, eBook & PDF Download


review نشانی‌ها

نشانی‌ها

، هوای هميشه‌ات را نمی‌خ

free download ☆ PDF, eBook or Kindle ePUB ä سیدعلی صالحی

باری ای عشق، اکنون و اينجا

سیدعلی صالحی ä 6 download

اهم نشانی خانه‌ات کجاست؟

 • Paperback
 • 48
 • نشانی‌ها
 • سیدعلی صالحی
 • Persian
 • 27 January 2018
 • null

About the Author: سیدعلی صالحی

سیدعلی صالحی در ۱ فروردین ۱۳۳۴ در روستای مَرغاب از توابع ایذه بختیاری در استان خوزستان در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد پدر او کشاورز، شاعر و شاهنامه خوان بود؛ و در سال ۱۳۴۰ به دلیل شیوع حصبه در مرغاب همراه با خانواده به مسجد سلیمان اقامت کرده و در سال ۱۳۴۷ در همان شهر وارد دبیرستان شد در سال ۱۳۵۳ به دلایل تنبیه و تهدید از سوی مدرسه و مقامات ترک تحصیل کرد و یک سال بعد باز به مدرسه بازگشت و دیپلم10 thoughts on “نشانی‌ها

 1. says:

  Proofs Seyed Ali Salehiعنوان نشانی ها؛ شاعر سیدعلی صالحی؛ صدا خسرو شکیبائی؛ تهران، دارینوش؛ 1374؛ در 48 ص؛ شابک 9645563429؛ چاپ دوم 1375؛ موضوع شعر شاعران معاصر ایرانی قرن 20 ماین صبح، این نسیم، این سفره ی مُھیا شده ی سبز، این من و این تو، ھمه شاھدندکه چگونه دست و دل

 2. says:

  می‌دانمحالا سالهاست که ديگر هيچ نامه‌ای به مقصد نمی‌رسدحالا همه می‌دانند که همه‌ی ما يک‌طوری غريبيک طوری ساده و دوروابسته‌ی ديرسالِ بوسه و لبخند و علاقه‌ايمآن روزهما

 3. says:

  ای دردت به جانِ بی‌قرار پُر گریه‌امپس این همه سال و ماهِ ساکت من کجا بودی؟حالا که آمدیحرفِ ما بسیاروقت ما اندکآسمان هم که بارانی‌ستمی‌دانم که می‌مانیپس لااقل باران را بهانه ک

 4. says:

  غریب آمدی و آشنا رفتیاما من که خوب می‌شناسَمَت ری‌رامن بارھا ،تو را بارھا در

 5. says:

  حالا که آمدی حرف ما بسیار وقت ما اندک آسمان هم که بارانی است زیبا بود برای هدیه

 6. says:

  می‌دانمحالا سالهاست که ديگر هيچ نامه‌ای به مقصد نمی‌رسدحالا بعد از آن همه سال، آن همه دوریآن همه صبوریمن ديدم از همان سرِ‌ صبحِ آسودههی بوی بال کبوتر ونایِ تازه‌ی نعنای نورسيده می‌آيدپس بگو قرار بود که تو بيايی و من نمی‌دانستمدرد

 7. says:

  تو چه می‌خواهی از خودت؟تکليفت چيست؟اصلا مجاز و استعاره و اين پرت و پلاهاببين عزيزماصلا چرا آمدی وقتی می‌دانستیپايانِ راه پُر از سوال و احتمالِ تهديد است؟از کی، از کجا، از چه کسی ؟ همين حر

 8. says:

  اين صبح، اين نسيم، اين سفره‌ی مُهيا شده‌ی سبز، اين من و اين تو، همه شاهدند که چگونه دست و دل به هم گره خوردند يکی شدند و يگا

 9. says:

  من، همين منِ ساده باور کنبرای يک‌بار برخاستنهزار‌هزار بار فرو افتاده‌امحالا می‌دانم همه‌ی ماجوری غريب ادامه‌ی دريا و نشانیِ آن شوقِ پُر گريه‌ايمگريه در گريه، خنده به شوقنوش نوش لاجرعه

 10. says:

  ها ری‌را، می‌دانمحالا می‌دانم همهٔ ما جوری غریب ادامهٔ دریا و نشانیِ آن شوقِ پُر گریه‌ایمگریه در گریه، خنده به شوق،نوش نوش لاجرعهٔ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *